Konstelace

konstelace uvodniRodinné konstelace

Tato metoda, vytvořená Bertem Hellingerem odhaluje tragickou dynamiku a zápletky, ke kterým se tradiční psychoterapie nepřiblíží. Terapie, soustředící se na systém, pomáhá nalézt, jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a svých předků. K tomu dochází při sestavení vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do konstelace druhých jako zástupce jeho blízkých osob. Rodinné konstelace řeší problém separace a vedou k prožitku toho, že vše je spojeno se vším, pokud to přijmu zpět do svého systému, dojde k úlevě a pochopení. S původní rodinou jsme spojeni skrze celé generace. Formuje to, jak vnímáme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Rodina patří mezi hlavní příčiny kvality našich vztahů, našeho zdraví a našeho života. Semináře jsou vhodné pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, nebo pro ty, kteří se chtějí osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Účastníci by se měli před seminářem co nejlépe informovat o historii své rodiny. Potřebují také získat co nejvíce informací o významných (tragických) událostech, které se udály v současnosti a v minulých generacích. (např. předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, potraty, úmrtí při porodu, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, mentální nemoci, ztráty majetku, věznění, křivdy, brutální zločiny, zločiny a tragické události spojené s válkou apod.)

Klient, který si staví konstelaci, sdělí terapeutovi svou motivaci, která může být jakákoli: neshody v partnerství, problémové dítě (dítě s SPU, autistické, s ADHD, s agresivními sklony, s drogovou závislostí, sexuálně promiskuitní, sourozenecká rivalita apod.), neschopnost otěhotnět, nemoc, alergie, špatné vztahy s rodiči nebo na pracovišti, finanční problémy, problémy s domácími mazlíčky,…apod. Terapeut na základě motivace a poznatků o faktech klientova rodinného systému určí členy rodiny, kteří jsou významní pro konstelaci, za které vybere mezi přítomnými klient zástupce. Klient vybere také zástupce za sebe sama, a sestaví je v prostoru místnosti do konstelace intuitivním způsobem. Zástupci se ocitnou v energetickém poli rodiny klienta, vypovídají o vztazích, které se v rodině dějí. Terapeut se zástupci pracuje tak, aby došlo k harmonizaci celého systému. Na závěr konstelace klient do konstelace vstoupí. Vymění se se svým zástupcem v harmonizovaném rodinném systému. Klient může díky konstelaci porozumět různým vlivům, které v rodinném systému působí. Může díky nim změnit pohled na svůj život a vztahy se svými blízkými.

JEDNA KONSTELACE TRVÁ CCA 30 AŽ 60 MINUT.

konstelace sthd

 

konstelace konstelace 3

 

 

 

 

Meditace na lásku od Berta Hellingera:

 

S láskou se soustředíme na své tělo. Procházíme jeho orgány a věnujeme hlubokou péči a pozornost jeho zázrakům, především svému srdci. Tluče v rytmu věčného srdce, z něhož pochází veškerý život, pochází z něj s láskou, a v souznění s ním se zklidníme a ztišíme.

Naše srdce tluče se světem tak, jak je. I s tím, co nechceme vidět. Tluče v souznění s naší vinou a vinou těch, na něž se zlobíme a jichž se obáváme. Dáme jim v srdci místo. Vnitřně se oddáme tomuto tlukotu srdce a spojíme se s ním.

Naše tělo se najednou uvolní. Všechno v něm nachází své místo. Všechno bije s námi v souznění. My patříme svému tělu a všechno v našem těle patří nám. Jsme tu se vším, co v něm je, jsme tu plně.

Vše, co nás bolí, přenecháme tvořivé síle, i vše, co bolí druhé. Pustíme to a cítíme hluboký klid. Našli jsme opět cestu k lásce, k míru sami se sebou i s druhými, k míru se svou minulostí, k míru se svou vinou a jejími důsledky, k míru s vinou druhých, ať už si od nás vyžádala a dosud od nás vyžaduje cokoli, a vnímáme léčivý účinek tohoto odevzdání se všemu tak, jak to je a bylo.

Zde jsme všeho součástí. Vše se smí uzdravit, smí se to stát součástí rozmanitosti života – bez viny, bez trestu, bez spravedlnosti se to stává součástí věčného proudu směřujícího do nekonečného moře. Bez dobra a zla je to stejně se vším ostatním.

 

Meditace objetí od Berta Hellingera

 

Soustředíme se, dokud se neztišíme, a vnitřně se ponoříme do svého dětství. Po chvíli ucítíme potřebu, aby nás někdo vzal do náruče, především matka. Přes počáteční vzdor se jí podíváme do očí a řekneme: Drž mě, prosím, pevně. Řekneme jí to jako dítě, kterým jsme tehdy byli. Přestože se jejímu objetí chceme vzpírat, uvolníme se. Uvolníme se ještě hlouběji, dokud nejsme opravdu až u ní. Takto u ní, opět s ní spojeni, jí pohlédneme do očí a pomalu a s dlouhými pauzami jí řekneme ranní modlitbu, modlitbu na úsvitu svého života.

 

Poděkování na úsvitu života:

Milá maminko, beru si to od tebe, všechno, celé, se vším všudy,

a za cenu, kterou tě to stálo a kterou to stojí mě.

Něco z toho udělám, tobě pro radost. Ať to není nadarmo.

Udržím si to a uchovám to v úctě, a když budu smět, předám to dál, tak jako ty.

Beru tě jako svou matku, a ty mě smíš mít jako dítě.

Jsi pro mě ta správná, a já jsem pro tebe správné dítě.

Ty jsi ta velká, a já ten (ta) malý (-á).

Ty dáváš, já beru – milá maminko.

A mám radost, že sis vybrala tátu. Oba jste pro mě ti správní.

Jen vy!

 

Milý tatínku, beru si to od tebe, všechno, celé, se vším všudy,

a za cenu, kterou tě to stálo a kterou to stojí mě.

Něco z toho udělám, tobě pro radost. Ať to není nadarmo.

Udržím si to a uchovám to v úctě, a když budu smět, předám to dál, tak jako ty.

Beru tě jako svého otce, a ty mě smíš mít jako dítě.

Jsi pro mě ten správný, a já jsem pro tebe správné dítě.

Ty jsi ten velký, a já ten (ta) malý (-á).

Ty dáváš, já beru – milý tatínku.

A mám radost, že sis vybral mámu. Oba jste pro mě ti správní.

Jen vy!