Lilit

10388132_802417959769619_7109645436603033733_nČerná luna neboli Lilit – temné stránky v nás.

 

Lilit v životě muže ztělesňuje neintegrovanou část jeho Animy (jeho vnitřní ženy), zastupuje zkušenosti s temnou, nebezpečnou a pohlcující matkou a s ženami vůbec. Otvírá v životě muže témata hrůzy z kastrace nebo obětování života po splnění úkolu trubce.  Lilit ukazuje muži jeho odmítavý postoj k ženám a hluboce zakořeněné strachy z nich. Takže když muž není schopen navázat laskavý, otevřený a upřímný vztah se ženou, pak je Lilit v jeho životě v popředí a svými zbraněmi ho odstřihává od jeho potenciální partnerky. Způsobuje u něj impotenci nebo citovou oploštělost. Pokud muž chce udělat změnu ve svém životě směrem k naplňujícímu rovnocennému vztahu se ženou, je prvním krokem vyrovnat se s nároky a traumaty způsobenými vlivem jeho matky a případně pak i všech předchozích partnerek, které jen kopírovaly svým chováním to, co dříve zažíval – vše se dělo a děje jen pro jeho dobro, aby svou lekci konečně pochopil a uvolnil staré křivdy a bolesti skrze odpuštění a smíření.

V životě ženy ukazuje Lilit na její stíny, temné stránky, které musela potlačit, aby vyhověla ostatním v běžném životě. Černá luna je protikladem Luně, která je symbolem čistého ženství a role manželky-partnerky. Ženy by měly obě tyto své polarity ve svém vědomém životě uskutečňovat, aby byly v jednotě samy se sebou. Luna totiž dává život a Lilit ho bere. Lilit je podle lunární cykličnosti přirozeně spojena nejvíce s dvěma archetypy Čarodějka a Vědma. Čarodějka může jedinečně tvořit, ale také být neskutečně destruktivní svou kritičností. Vědma se zabývá tématem odchodu, konce, je v období menstruace, kdy se ženy čistí a zbavují toho, co již není k jejich prospěchu. Lilit může tuto fázi opepřit jedovatostí a nespokojeností s údělem ženy ploditelky a tvořitelky. Luna naproti tomu podporuje v ženě hlavně archetypy Panny a Matky. Panna je spojená s nevinností a křehkostí, odvahou a rychlostí. Matka nám propůjčuje laskavost, vřelou náruč pospolitosti, citové prožívání mateřství. Lilit ale může vstupovat i do prvních dvou archetypů (Panna a Matka) a působí pak destruktivně – v Panně často jako provokující lolitka, která dráždí, ale nakonec se nechce dát (hodně žen na to již doplatilo znásilněním nebo pokusem o něj, když Lilit začala hrát s mužem tuto nebezpečnou hru s ohněm). V archetypu matky zase Lilit odstřihává matku od svých přirozených pocitů a mateřských pudů – ženy pak onemocní poporodní psychózou, nebo se kvůli nezpracovanému traumatu například ze ztráty jiného dítěte nedokážou o další dítě adekvátně a laskavě starat. Stávají se robotickými, ledovými královnami bez špetky citu a pochopení pro potřeby svého dítěte. Nebo Lilit způsobuje u žen neplodnost a potraty.  Lilit je totiž strážkyně všech našich bolestí, traumat a hlubokých strachů. Nese v sobě náboj z našeho současného života, z dřívějších životů našich i všech žen z našeho rodu. Nasazuje nám masku, která nám pak brání být autentičtí a plni života. Život totiž přináší i bolesti, a smrt jednou čeká na každého z nás.

www.psychoterapeutka.eu nebo www.mamjirada.com.