Šamanské semináře s elementy

Tanec 4 živlů 

 

Tanec 4 živlů mi byl seslán v šamanské meditaci. Inspirace přišla ve vizi jako kombinace šamanské práce se 4 živly (země, voda, oheň a vzduch) a pročišťováním jednotlivých čaker (1. až 4.) a témat z vývojové psychologie a psychoterapie. Výhodou této taneční terapie je, že pod dohledem zkušené psycholožky a (arte)terapeutky budou moci ženy zažít hluboký a transformační prožitek a uvolnění starých bloků. Budeme meditovat, konstelovat, tančit, kreslit a malovat, provádět rituály a sdílet v bezpečí ženského kruhu.

yamunkaPři Tanci 4 živlů – ZEMĚ se spojíme se svými kořeny, s první čakrou. Prožijeme v tanci katarzi z prenatálního období. Spojíme se s tématem důvěra versus nedůvěra, autonomie versus stud a pochybnosti a podnikavost versus vina. Přes nejranější vzpomínky uložené v našem těle se ponoříme do mateřského lůna a najdeme i cestu z něj ke svobodnému životu. Prožijeme spojení s naším tělem, s Matkou Zemí, našimi předky a božským ženstvím. Budeme naplno vnímat různé kvality tohoto elementu.

Při Tanci 4 živlů – VODA se spojíme se svými emocemi, s druhou čakrou. Prožijeme v tanci katarzi z uvolněné sexuální energie. Rozvineme téma přičinlivost (neboli schopnost tvořit a budovat) versus podřízenost. Budeme plout na vlnách našich proměnlivých emocí. Spojíme se se všemi kvalitami  a skupenstvími vody. Pochopíme, co nás přitahuje a co odpuzuje. Budeme tancem léčit téma ženství, menstruace, cykličnost a intimní spojení s druhými.

Při Tanci 4 živlů – OHEŇ se spojíme se svým posláním, se směřováním své duše, s osobní silou, s  třetí čakrou. Prožijeme v tanci transformační katarzi z uvolněné vášně z našeho slunečního ohně. Čeká nás práce na tématech oddanosti a závazků. Rozvineme téma identity versus chaos, zmatek a rozpaky. Zahoříme pro osobní vize. Budeme tancem léčit téma závislost, moc, nemoc a bezmoc.

Při Tanci 4 živlů – VZDUCH se spojí v posvátném sňatku v našem srdci náš vnitřní muž a naše vnitřní žena – ANIMUS a ANIMA, spojíme se s naší duší a čtvrtou čakrou. Prožijeme v energetickém tanci sladkou katarzi z uvolněné sebelásky z našeho srdečního pletence. Čeká nás práce na rozšíření našeho srdce. Rozvineme téma důvěrná blízkost versus izolace. Zahoříme v srdci soucitem. Budeme tancem léčit téma odvahy milovat.

Tanec 4 živlů je primárně zaměřen na rozvoj božských kvalit a spojení s vnitřní silou u žen, ale účast muže se nevylučuje.

Více o těchto seminářích konaných v Praze – Tanec 4 živlů – najdete na www.psychoterapeutka.eu nebo www.mamjirada.com.

Mgr. et Mgr. Umay Yamuna Wolf

 

Šamanské semináře, kde propojuji šamanskou práci s elementy , tanec, arteterapii a léčení najdete aktuálně v kalendáři na www.psychoterapeutka.eu – např. Šamanismus a tantra – element vzduch….

 

šamanismus a tantra mazleníŠamanské dotekové semináře – element ZEMĚ, VODA, OHEŇ a VZDUCH – 4  večerní setkání

Pro přívržence šamanismu a QUODOUSHKY – nagualské tradice – jsem připravila jedinečnou kombinaci čtyř setkání v Karlovce. Budeme pracovat šamanskými technikami s každým elementem zvlášť při jednom setkání – první bude země, poté voda, oheň a vzduch. Budeme procházet očistnými technikami, rituály, meditacemi, katarzním tancem a dalšími technikami. Každý element bude specificky spojen s dotekem (bodywork) – mazlením, prací s energií. Tyto večery jsou určené pro páry ale i jednotlivce, kteří chtějí zažít neobvyklé spojení těchto šamanských technik a doteků. Každý večer bude spojen s konkrétním záměrem.

Kdy: viz kalendář na www.psychoterapeutka.eu
Kde: Brno – bude upřesněno

Nové termíny: budou upřesněny
Od 18 hod do 22 hod.
Cena: 600,-kč/jednotlivé setkání /platba za pár 1100kč/1 setkání. Při platbě za všechny 4 semináře dopředu je cena za jednotlivce 2.000kč, za pár 4.000kč.

Nutná rezervace na: petrunila@centrum.cz a platba předem na: 167194724/0300.
Ujistěte se, že je pro vás místo na tomto večeru na tel: 724979756.
Těší se Yamuna